שאלות ותשובות - אוקטובר 2017

להלן אוסף של השאלות שנשלחו אלינו בערב המומחים שנערך בדף הפייסבוק של אגד"ל ביום ה- 17.10.17, עם התשובות שניתנו על ידי המומחיות שלנו. השאלות מאורגנות על פי נושאים. תשובות הנוגעות לנהלים במשרד החינוך או במוסדות להשכלה גבוהה מתייחסות ל- 17.10.17, היום שבו נענתה השאלה. אם אחרי מועד זה חל שינוי כלשהו במדיניות, הוא אינו בא לביטוי בתשובות.
 
אבחונים והתאמות  
מקצוע המומחה ללקויות למידה  
הפניה לבעלי מקצוע  
שאלות נוספות  
תשובות

אבחונים והתאמות
מאיזה גיל מומלץ לעשות אבחון לקויות למידה?
לא מומלץ לעשות לפני כיתה ב' היות ורק אז הילד עובר שנה של הוראה רשמית בתחום הקריאה והכתיבה. בכל מקרה, ברגע שרואים כי הילד נתקל בקשיים מומלץ ראשית לנסות לטפל בהם דרך הוראה מותאמת בבית הספר ובבית, ולאחר תקופה שבה נערכות גם התייעצויות עם הצוות המקצועי ורואים את מצב הילד ממליצים אם כדאי לבצע אבחון ואם לא...
 
לשלושת ילדי יש לקויות למידה הבן הגדול בן 11 בכיתה ו בכיתת קטנה בבית ספר רגיל. השנה יעבור הערכה או אבחון. את האבחון האחרון עשה לפני 3 שנים וגם ועדת השמה. מה המשמעויות של אבחון עכשיו לגבי ההמשך? למפדל אם יחליטו שילמד בכיתה רגילה האם יקבל הקלות?
אני מבינה שהוא זקוק לאבחון לצורך ועדת השמה. במקרה זה האבחון אמור להיות אבחון פסיכולוגי בלבד. במידה ויכנס לכיתת חינוך מיוחד יוכל לקבל התאמות ללא אבחון נוסף. אם יכנס לכיתה רגילה יצטרך לקראת הבגרות לעשות אבחון דידקטי או פסיכודידקטי, על פי הצורך, כיוון שהאבחון שנערך בכיתה ו' לא יהיה תקף לבחינות הבגרות.
 
היכן מומלץ לעשות אבחון לילד בכיתה א?
השאלה היא מה מטרת האבחון ומה הציפייה בעקבותיו. האם מדובר בתחום ספציפי כמו גרפו-מוטוריקה או קשיי קשב יש לפנות לאיש מקצוע מומחה בתחום.
 
תלמידים שעברו אבחון בכיתה ד או ה נדרשים לעיתים מבית הספר לעבור אבחון נוסף לקראת המעבר לכיתה ז'. מדוע? והאם לא בעייתי לבצע אבחון נוסף בכזו סמיכות?
מה מטרת האבחון? משרד החינוך אינו ממליץ על אבחון עם המעבר לחט״ב. בחט״ב הצוות יכיר את התלמיד. יתכן שהתלמיד התקדם במהלך היסודי והוא יתמודד ויצליח בלימודיו. במידה והקשיים ממשיכים מומלץ להתייעץ עם הצוות לגבי תמיכה בקשייו. במהלך לימודיו בחט״ב תשקלו גם אבחון.
 
ביצענו מבדקים לפני המעבר לחטיבה שנה שעברה. החטיבה והתיכון זה אותו בית ספר. יועצת בית ספר עברה על החומר שמסרנו והודיעה לי שלא ניתן לאשר לילד אף המלצה שניתנו במכתב המסכם ורק בתיכון יתכן שיאפשרו . כל החומר נשאר אצלה. האם להמשיך ללחוץ לקבל את ההקלות שמגיעות לילד או להמתין כמו שאמרה שיעלה לכיתות התיכון?
מומלץ לצלם את דוח האבחון ושעותק יהיה בידכם בכל מקרה. בתיכון במהלך כיתה י' יבדקו את נחיצות ההתאמות המבוקשות.
 
האם ניתן לבצע אבחון או לקבל הפניה לטיפול בריפוי בעיסוק מסובסד לא דרך המרכז להתפתחות הילד (עבור ילדים בגיל הרך)?
ניתן לפנות לריפוי בעיסוק דרך קופות החולים עד גיל 9. יש לבחון את תנאי ההסכמים מול הקופות השונות, שכן התנאים משתנים מעת לעת. בנוסף על כך, ישנן מרפאות בעיסוק העובדות במכונים פרטיים ויש להן הסכמים עם קופות החולים השונות. בכל מקרה, גם במקרה כזה יש להביא הפניה מרופא המשפחה/ רופא הילדים המטפל על מנת לקבל החזר מהביטוח ויש לבחון את תנאי ההסדרים מול הקופות.
 
מהו הגיל האופטימלי לקיים אבחון שיהיה תקף לחטיבת ביניים ולתיכון? מה מומלץ? אבחון דידקטי בלבד או פסיכודידקטי? והאם בית הספר אמור להתחשב בהתאמות על פי הרפורמה החדשה?
אבחון תקף מהחופש הגדול של כיתה ו' ועד גיל 25. השאלה מה מטרת האבחון. אם לתוכנית טיפול חשוב להקדים עם האבחון. אם להתאמות - בחטב אין התאמות ולכן מומלץ במהלך כיתה ט לאחר טיפול מתאים בקשיים לגשת לאבחון. אם דדיקטי או פסיכו דדקטי - תלוי בהתאמות הנדרשות. ביהס אמור להתחשב בהתאמות אשר מתקבלות באבחון, אך לא מחוייב לאשר את כולן.

אם אין התאמות בחטיבת ביניים, יש טעם לבצעו? או רק בסוף כתה ט?
משרד החינוך אינו ממליץ על אבחון עם המעבר לחט״ב. בחט״ב הצוות יכיר את התלמיד. יתכן שהתלמיד התקדם במהלך היסודי והוא יתמודד ויצליח בלימודיו. במידה והקשיים ממשיכים מומלץ להתייעץ עם הצוות לגבי תמיכה בקשייו. במהלך לימודיו בחט״ב תשקלו גם אבחון.
 
האם ניתן לקבל תוספת זמן במבחנים לצו ראשון על סמך מסמך נוירולוגי בלבד?
עבור תוספת זמן אין צורך באבחון. אך אבחון יעמוד על השפעת קשיי הקשב על הלמידה ויתן המלצות לטיפול. מאבחנים עם טיפול תרופתי. במקרה זה אבחון דידקטי מתאים.

מהו הגיל האופטימלי לקיים אבחון שיהיה תקף לחטיבת ביניים ולתיכון? מה מומלץ? אבחון דידקטי בלבד או פסיכודידקטי? והאם בית הספר אמור להתחשב בהתאמות על פי הרפורמה החדשה?
אבחון תקף מהחופש הגדול של כיתה ו' ועד גיל 25. השאלה מה מטרת האבחון. אם לתוכנית טיפול חשוב להקדים עם האבחון. אם להתאמות - בחטב אין התאמות ולכן מומלץ במהלך כיתה ט לאחר טיפול מתאים בקשיים לגשת לאבחון. אם דדיקטי או פסיכו דדקטי - תלוי בהתאמות הנדרשות.
 
האם התאמות של התעלמות משגיאות כתיב בעברית ודף נוסחאות מורחב, עדיין מצריכות אבחון או שבעקבות הרפורמות גם אותן כבר בית הספר יכול לאשר?
התאמות אלו מצריכות עריכת אבחון. כן חשוב לדעת כי הסמכות לאשר את המלצות האבחון נמצאת בידי בית הספר ואין צורך בהגשת בקשה לועדה המחוזית.
 
מקצוע המומחה ללקויות למידה
 
אני 10 שנים מורה. ואני מזהה שככול שעוברות השנים, מספר לקויי הלמידה בתוך כל כיתה עולה. יכול להיות שזה לא נכון וזהו רק הרושם שאני מקבלת אך האם יכול להיות שהמספר אכן גדל? ממה זה נובע?
יש מספר הסברים אפשריים לכך שאת רואה יותר תלמידים עם לקויות למידה בכיתה:
ייתכן שעקב המודעות ההולכת וגוברת לתחום, יותר ילדים זוכים לקבל מענה מותאם, והם הופכים פחות ''שקופים'', היינו הם תמיד היו בכיתה, אבל היום אנו יודעים להבחין בהם טוב יותר.
באופן דומהייתכן שככל שאת צוברת נסיון, את מלטשת את היכולת שלך לזהות טווח רחב של איפיונים של תלמידים.
מהכיוון השני, ייתכן שאת רואה את התוצאה של הצפת האבחונים הקיימת כיום בשוק, ואשר עוררה את הרפורמה של משרד החינוך לגבי אי מתן התאמות בחטיבה.
ולבסוף, ייתכן שזו אחת מההטיות הקוגניטיביות המאפיינות אותנו: אנו מצפים לראות משהו, ופתאום מוצאים את עצמנו מוקפים בו, למרות שמספר המופעים קודם ועכשיו לא השתנה...
 
האם נכון מאבחן דידקטי לא יכול לאבחן אלא אם היה בעל תואר שני?
זה הכיוון אליו החקיקה מתקדמת. אך בשלב זה החוק טרם נכנס לתוקפו, אבל ברגע שייכנס, זו תהיה הדרישה, תואר שני ומעלה. כמובן יהיו הוראות לתקופת מעבר בחוק, שיאפשרו השלמת הכשרה חסרה על מנת שלא לפגוע בתעסוקה של מאבחנות ותיקות.

הפניה לבעלי מקצוע
 
האם כדאי להפנות לקלינאית תקשורת מאובחנים בכיתה ג' ומעלה המבצעים שגיאות כתיב על רקע קושי בהבחנה שמיעתית (שגיאות של הדמות קולית)
כן, מומלץ להפנות לקלינאית תקשורת מאובחנים בגילאי בית ספר יסודי כאשר יש קשיים אקדמיים שמקורם בתחום השפה, ובפרט קושי בהבחנה שמיעתית. מומלץ להפנות לקלינאיות בעלות התמחות בגילאי בית הספר. יש מקרים בהן שגיאות על רקע קוליות באות לידי ביטוי רק בכתיבה בעוד ההבחנה השמיעתית תקינה, אך יש צורך לוודא זאת.
 
מי הסמכות המקצועית שמאבחנת קשיי ויסות חושי? מהי ההכשרה המקצועית שצריכה להיות לה?
מרפאה בעיסוק עם הכשרה והתמחות ספציפית בתחום הוויסות החושי
 
שאלות נוספות
 
יש לי ילד בן 5 בגן חובה בשנה הבאה בע"ה הוא אמור לעלות לכיתה א'. אבל הוא לא אוהב ללמוד. הוא חוזר מהגן וכל מה שמעניין אותו זה לשחק בחוץ עם החברים. דיברתי עם הגננת והיא אמרה לי שגם בגן היא רואה קושי בלשבת וללמוד. מה אפשר לעשות כדי לגרום לילד ללמוד דברים בסיסיים כמו אותיות, מספרים?
בגיל הגן מומלץ לנקוט בגישה משחקית בהקנייה ולימוד של אותיות ומספרים, כך ניתן לגייס את הילד ללמידה מתוך הנאה כאשר מתקיים תרגול רב ומשמעותי במהלך המשחק. עדיף להשתמש בתחומי העניין של הילד. לדוגמא ניתן להשתמש במשחקי קלפים (זיכרון, לוטו, רביעיות), משחקי צלילים (מציאת דברים בחדר שמתחילים בצלילי האותיות, חרוזים), משחקי תחושה (שימוש בעזרים שונים כגון בצק, ומרקמים שונים) ועוד.
עם זאת, מצופה מילד בגיל זה לשבת ליד שולחן ולהתמקד בפעילות מסוימת לאורך זמנים קצובים וכן מצופה תחילת רכישה של אותיות ומספרים. אם עולים דיווחים על קושי בתחום זה ואם את מתרשמת שיש קושי ברכישת האותיות והמספרים או קושי לשבת ולתרכז לאורך זמן מומלץ לפנות למכון להתפתחות הילד להערכה או /ו לבקש מהגננת שהילד יעבור הערכה על ידי פסיכולוגית הגן.

אם פסיכיאטר יכול לאבחן הפרעות קשב וריכוז או שכדאי רק אצל ניירולוג?
מה עוד ניתן לעשות אם הילד מקבל מינון מקסימלי ועדיין אין תוצאות טובות בהתנהגות? אשמח לטיפים...

ראשית אם הטיפול התרופתי לא מתאים, יש לחזור לרופא להתאמת סוג/מינון. שנית, מחקרים מראים שהתוצאות הטובות ביותר מתקבלות משילוב של טיפול תרופתי עם התנהגותי (תרפיה / ריפוי בעיסוק / אימון מותאם /הוראה מותאמת). וכיוון שילדינו הם חלק מקונסטלציה משפחתית, מומלץ מאד לפנות גם להדרכת הורים.
 
 
דף הבית טלפוןפייסבוק