תכנית הכנס

8:30-9:00 התכנסות
9:00-9:30
 

ברכות ודברי פתיחה
פרופ' רחל שיף, החוג ללקויות למידה, אוניברסיטת בר אילן
נציגי אגד"ל – האגודה הישראלית של מומחי לקויות למידה
9:30-10:45
מושב הרצאות ראשון
9:30-10:00   הרצאת פתיחה: פרופ' מיכל שני, החוג ללקויות למידה, אוניברסיטת חיפה
יישומי המחקר בתהליכי אבחון של קשיים התפתחותיים בתהליכים בסיסיים וגבוהים בקריאה
10:00-10:30  הגב' דני ז'ורנו, מנהלת האגף ללקויות למידה בשפ"י, משרד החינוך
מלקות ללמידה – לאן פנינו מועדות?
   דיון
10:45-11:00
הפסקה
11:00-12:30
מושב הרצאות שני
11:00-12:00   כבוד השופטת (בדימוס) דליה דורנר, שופטת בית המשפט העליון, הגב' אריאלה הלוינג, מכללת בית ברל ומכללת ספיר, דר' היילי וייגלט מרום
אתיקה מקצועית והליך בניית הקוד האתי למרכזי התמיכה בהשכלה הגבוהה
12:00-12:30   דר' יהודה פולק, החוג ללקויות למידה, האוניברסיטה העברית:
ניתוח הקשר בין הפרעת קשב וריכוז ונטילת סיכונים בעזרת תיאוריית ההחלטה
12:30-13:00
הפסקת צהריים ומושב פוסטרים
13:00-13:30
"הזמן שלנו", שולחנות עגולים בנושאים שאתם העליתם!
 
 

13:30-14:30
 
 
 
מושבים מקבילים
  • מושב: כן דיסלקסיה, לא דיסלקסיה: מה בין קריאה לתפקודים שפתיים אחרים
דר' אביה גביעון, הקריה האקדמית אונו, פרופ' נעמה פרידמן, מעבדת שפה ומוח, אוניברסיטת תל אביב
האם קיימת אינטראקציה בין שליפה לקסיקאלית לבין קריאה קולית?
 
רויטל גוגנהיים ופרופ' נעמה פרידמן, מעבדת שפה ומוח, אוניברסיטת תל אביב
הקשר בין קריאה קולית לליקוי בזיכרון עבודה פונולוגי
 
עדי קסלמן, מיה יכיני ופרופ' נעמה פרידמן, מעבדת שפה ומח, אוניברסיטת תל אביב
דיסלקסיה ו-SLI ביחד או לחוד?
 
  • מושב : תוכניות התערבות לתלמידים עם לקויות למידה
רותם סמינה, החוג ללקויות למידה, מכללת בית ברל
מוסיקה, תפיסה שמיעתית ומודעות פונולוגית- פיתוח מודעות פונולוגית באמצעות תיפוף
 
סוניה חסון, החוג ללקויות למידה, מכללת בית ברל
תכנית התערבות העוסקת בקריאה אורתוגרפית
 
  • מושב קשיים בכתיבה
מיה יכיני ופרופ' נעמה פרידמן, מעבדת שפה ומוח, אוניברסיטת תל אביב
דיסגרפיות התפתחותיות
 
דר' היילי וייגלט מרום, המכון הטכנולוגי חולון
על המעבר מכתיבה ידנית לכתיבה במחשב או בטאבלט
14:30-14:45  
הפסקה
14:45-15:45
אסיפה כללית לחברי אגד"ל
15:45-16:30
ענת רפופורט, מנכ"לית חברת רפופורט מדנס סוכנות לביטוח בע"מ
ניהול סיכונים בתחום של מאבחני ומטפלי אגד"ל ויתרונות הפוליסה לחברים