תגובה למסמך ההתאמות החדש של משרד החינוך

 
עמותת אגד"ל
האגודה הישראלית של מומחים ללקויות למידה (ע"ר 580588259)
 
16/11/14
לכבוד
ד"ר יהודית אל – דור, מנהלת אגף ליקויי למידה והפרעות קשב במשרד החינוך
דבורה הנביאה 2, ירושלים
באמצעות דואר רשום
 
הנדון: תגובה למסמך ההתאמות החדש של משרד החינוך
אנו, האגודה הישראלית של מומחים ללקויות למידה (עמותה רשומה מס' 580588259) המהווה את ארגון הגג לבעלי הכשרה אקדמית של תואר שני ומעלה בתחום לקויות הלמידה, מבקשים להגיב על מסמך ההתאמות החדש לתלמידים עם לקויות למידה בחינוך הרגיל, שפורסם היום.
ראשית, יש לברך על התווית מדיניות הפועלת להפחתת הנהירה לאבחונים, הקלה בעומס הכלכלי המונח על כתפי ההורים ושימת דגש על למידה משמעותית במקום על מתן "הקלות" בלמידה. בתור בעלי הידע המקיף והעדכני ביותר בתחום לקויות הלמידה, התרענו בעבר כי הפתרון לבעיה סבוכה זו נעוץ בהסדרת נושא האבחון בתוך מערכת החינוך ולא בהפניית התלמידים לגורמים מחוצה לה.
עם זאת, אליה וקוץ בה –בקביעת ההנחיות החדשות משרד החינוך למעשה מוסיף למורים ולצוות בית הספר תפקיד חדש, תפקיד שהם לא נדרשו לו עד כה ושהם אינם מוכשרים לבצע. הטלת הסמכות על צוות בית הספר לקבוע מי מהתלמידים זקוק להתאמות, לא תביא לפתרון הבעיה אלא תחריף אותה. לשיטתנו, הפתרון היחיד הינו לכלול בוועדת ההתאמות הבית ספרית מומחה ללקויות למידה. אך ורק בעל מקצוע, שהקדיש שנים רבות להתמחות בנושא לקויות הלמידה, יוכל לעשות הערכה ומיפוי ראויים של צרכי התלמידים ולקבוע מי מיהם זקוק לאבחון מקיף, מי יוכל להסתייע בהתאמות הנכללות בסמכות בית הספר ומי מהם זקוק לליווי לימודי בלבד. באופן זה יינתן מענה ראשוני לתלמידים המתקשים בתוך בית הספר, כאשר רק בשעת הצורך תלמיד יופנה להערכה מקיפה מחוץ לבית הספר, מתוך מטרה לבנות תכנית טיפולית הולמת לצרכיו.
בנוסף, אם משרד החינוך מעוניין לחסוך באבחונים ובהוצאות כלכליות, לא ברור לנו למה אין התייחסות לבעיית האבחונים הפסיכולוגיים והדרישה הבלתי מוצדקת לביצועם פעמים רבות. זאת במיוחד לאור ההמלצות הנובעות מהמהדורה החמישית של מגדיר ההפרעות הפסיכיאטריות של החברה הפסיכיאטרית האמריקאית ה- DSM5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) לבטל את מודל הפער בין מנת המשכל להישגים. בנוסף, לא ברור מהו הקשר בין התאמות מרמה 3 לצורך באבחון פסיכולוגי.
אנו פונים לקובעי המדיניות לדאוג לליווי מקצועי של התלמידים ושל צוות בית הספר על ידי מומחים ללקויות למידה במהלך הטמעת הנהלים החדשים. על ידי כך אפשר יהיה למנוע מעמסה מיותרת על המורים והיועצים החינוכיים וכן להבטיח טיפול הולם ומקצועי בתלמידים המתקשים.
 
העתקים:
הרב שי פירון, שר החינוך
הגב' מיכל כהן, מנכ"לית משרד החינוך

טלפון: 04-6576216    כתובת מייל: ld.org2014@gmail.com       אתר אינטרנט: www.egdal.org.ilלהורדת התגובה לחצו כאן
 
 
דף הבית טלפוןפייסבוק