סיכום מפגש אגף לקויות למידה משרד החינוך: "תלמידים בעלי לקויות למידה והפרעות קשב" 21.12.2015

 
משרד החינוך עם הפנים לעתיד - דני ז'ורנו, מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב, שפ"י
נמנו מספר גורמים אשר הביאו לצורך בשינוי במדיניות ההתאמות:
 1. שני דו"חות מבקר המדינה – ביקורת על האחוז הגבוה של מתן התאמות בדרכי ההיבחנות על ידי בתי הספר והעדר מנגנון של בקרה על התאמות אלה (התאמות ברמה 1,2). הובאו נתונים המלמדים כי החל משנת 2001 חלה עליה עקבית וניכרת במספר מקבלי ההתאמות: בשנת הלימודים תשס"א שיעור מקבלי ההתאמות עמד על  14.0% כאשר בשנת תשע"ד הוא עמד על 41.3%.
 2. לחץ גדול על צוות ההוראה להעניק התאמות
 3. הכנת התיקים דורשת זמן עבודה ולעיתים נעשית באופן טכני
 4. לו"ז בחט"ע מקשה על עבודה שיטתית וממוקדת צרכים. 
 5. יישום מועט של תוכניות התערבות מערכתיות ופרטניות בנושא טיפול בתלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב.
 6. העדר רגולציה של האבחון ושל המאבחנים לצורך קביעת אבחנה של לקות למידה.
 7. פרסום ה- DSM 5 אשר הצביע על שינוי בקריטריונים ובתהליך הגדרת תלמידים עם ל"ל ובטיפול בהם. הגדרה זו מדגישה את חשיבות ההתערבות הטיפולית טרם קביעת האבחנה.
בעקבות כך הוקמה ועדת מרגלית ה- II לבחינת מדיניות הטיפול בתלמידים עם ל"ל והפרעות קשב. ועדה זו הגישה את הדו"ח הסופי שלה בדצמבר 2014.  
תהליכי העבודה בעקבות דו"ח ועדת מרגלית כללו:
 • רתימת שותפויות עם גורמים במשרד החינוך ומחוצה לו (מטה, מחוז, שדה)
 • ועדת היגוי ליישום דו"ח מרגלית ועבודה בצוותי משימה
 • חתירה לשימוש בטכנולוגיה מתקדמת
 • הסכמות עם ארגוני המורים
שינויים בנהלים במהלך תשע"ה:
 • הגבלת מספר התלמידים שביה"ס רשאי לאשר להתאמה מסוג הקראה/הכתבה עד ל – 10% מתלמידי השכבה.
 • אישור של מספר התאמות ללא אבחון – תוספת זמן, שעתוק, הגדלת טופס הבחינה והקלדה
 • מתן יותר אוטונומיה לצוותי החינוך והגדלת מעורבותם ויכולתם להשפיע על התהליך
 • הגדלת מעורבות הפיקוח על ביה"ס.
 • דרישה לתיעוד תהליכים.
 • שינויים וקיצורים בנספחים שהמורים נדרשים למלא
תוכניות התערבות:
 • למרות הצלחתן של תוכניות התערבות אין מספיק מוסדות בהם מתקיימת תוכנית התערבות בנושא טיפול בתלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב
 • לאור זאת ההמלצה היא להרחבת יישום תוכניות מערכתיות ופרטניות (כגון: מעג"ן, תוכנית א.י.ל, עידוד, לגעת מבעד לשיריון, מרכזי מאור ומהו"ת ועוד).
צוותי חינוך:
 • הצוות החינוכי כקהל יעד ומשאב משמעותי בו יש להשקיע את מירב המאמצים.
 • שינוי התרבות הבית ספרית. השינוי צריך להיות בתחושת המסוגלות של המחנך/מורה/צוותי החינוך
 • הכשרת כל צוותי החינוך בנושא זיהוי וטיפול בתלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב וקביעת סטנדרטים של הוראה הנדרשת להתמודדות עם תלמידים אלה
המלצות בעקבות השינויים במדיניות:
 1. רגולציה וסטנדרטיזציה בנושא האבחונים והגורמים המאבחנים – עבודת הסברה עם ציבור המאבחנים על מנת ליצור זיקה וקשר בין ההמלצות בסוף האבחון לבין מידת הישימות שלהם.
 2. פתיחת מרכזי תמיכה בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי – שירותים שיינתנו: הוראה מותאמת, אסטרטגיות למידה, טיפולים רגשיים, הנחיית הורים, ייעוץ פסיכיאטרי ועוד.
 3. פיתוח מת"ל (מערכת ממוחשבת לאבחון לקויות למידה) המותאם לתלמידי תיכון.
 

 
אבחון, התאמות ומה שביניהם - לילי טלדן, ממונה על מערך אבחון והתאמות, אגף לקויות למידה והפרעות קשב, שפ"י
 
מערך ההתאמות על ציר ההתפתחות
כיתות א'-ג'
אין התאמות מאחר וזהו השלב שבו המיומנויות השונות מתפתחות.
כיתות ד'-ו'
 • אין התאמות ברמה 3
 • התאמה של הקראה במבחן תישקל במקרים יוצאי דופן בלבד, רק תלמידים שאובחנו כבעלי לקות קריאה חמורה במיוחד.
 • בבחינות בלבד יש להקפיד על הקראה בלבד (ולא תיווך להבנה).
חטיבת הביניים
 • אין התאמות ברמה 3
 • התאמה של הקראה במבחן תישקל במקרים יוצאי דופן בלבד, רק תלמידים שאובחנו כבעלי לקות קריאה חמורה במיוחד.
 • בבחינות בלבד יש להקפיד על הקראה בלבד (ולא תיווך להבנה).
התאמות בדרכי ההיבחנות שכבת י'-יא' תשע"ו
 • התאמות באישור ביה"ס ללא אבחון
 • הקראה/הכתבה באישור ביה"ס בהסתמך על אבחון – עד 10% מכלל התלמידים. נדרש אבחון דידקטי או פסיכודידקטי.
 • התאמות באישור הועדה המחוזית – כ- 3% - 5% מכלל התלמידים. נדרש אבחון פסיכו דידקטי.
 
10% הקראה/הכתבה באישור המועצה הפדגוגית
 • הקראה ו/או הכתבה בכל המקצועות כולל אנגלית  (השמעה או הקלטת תשובות)
 • סופרים תלמידים ולא התאמות (כלומר אם תלמיד מקבל 3 התאמות שונות זה ייחשב כאחת)
 • הקראה /הכתבה באישור המועצה הפדגוגית – האישור תקף עד לסוף יב'
 • אין צורך להגיש לועדה המחוזית
 • נדרש אבחון דידקטי או פסיכודידקטי
מה לא נכלל?
 • הקראה והכתבה בלשון – עברית/ערבית.
 • הקראה והכתבה מעל 10%
 • התאמות ברמה 3
 • חינוך מיוחד
 • עולים
 • למח"ט/מפת