מכתב תלונה לרשות השניה בעקבות התכנית "אבחונים בהפרעה"

לכבוד
מר דוד רגב- נציב פניות הציבור, הרשות השנייה
רח' בית הדפוס 20, ת.ד. 3445, ירושלים
באמצעות דואר רשום
א.נ.,


הנדון: תלונה בדבר שידור התכנית "אבחונים בהפרעה" בהגשת שרון כידון מתאריך 20.10.14 בערוץ 2

שלום רב,
אנו, האגודה הישראלית של מומחים ללקויות למידה (עמותה רשומה מס' 580588259)  המהווה את ארגון הגג לבעלי הכשרה אקדמית של תואר שני ושלישי בתחום לקויות הלמידה פונים אליכם בבקשה לבדוק ולחקור בצורה מעמיקה את  טענותינו המפורטות מטה בדבר פגיעה מהותית בשמו הטוב של ציבור המאבחנים וגרימת נזק כלכלי בעקבות שידור התוכנית "אבחונים בהפרעה"  בתאריך 20.10.14.
בניגוד ללשון החוק ולמטרת קיום הרשות השנייה, תוכן השידור מעל באחד מייעודיה העיקריים של הרשות- שהינו לשדר לציבור מידע מהימן, הוגן ומאוזן. מרוח הדברים שהועלו בו, נדף ניחוח חריף של העדפת קבוצת אינטרס אחת – קבוצת הרופאים (נוירולוגים) - על פני כל קבוצות אחרות, והפניית אצבע מאשימה לציבור אחד בלבד – מאבחני לקויות למידה. יש לציין כי מדובר בחוסר תום לב לנוכח הבחירה שלא לאפשר לנו כאגודה של מומחים להציג את נקודת מבטנו, חרף העובדה שתחקירני התוכנית ידעו על קיומנו ואף שוחחו עמנו ארוכות ונעזרו בנו בשלב התחקיר. הדבר חמור שבעתיים לנוכח ההתעלמות מרצוננו להגיב לפני השידור, וכאשר הגבנו לאחריו (בדף הפייסבוק של רשת), התגובה נמחקה ע"י רשת תוך פרק זמן קצר- דבר שכשלעצמו מעורר תמיהה.
 
שידור התחקיר  מוציא דיבת מומחי לקויות הלמידה רעה , היות והוא חוטא לאמת ומציג את הדברים באופן מסולף ומניפולטיבי אשר נועד להתאים למסר שרצתה חברת ההפקה להעביר לצופים. שלוש המאבחנות אשר צולמו במצלמה נסתרת הוצגו כשרלטניות ומושחתות, המחלקות
 
 
התאמות תמורת כסף הניתן מתחת לשולחן. לעומת זאת, ובאופן שאינו שוויוני, אבחון הקשב הוצג כאשר הפונה, אמה והרופא מוצגים בפנים גלויות, שלא במצלמה נסתרת וניכר היה כי האבחון מבוים (ואם אינו מבוים באופן יזום, הרי שהמשתתפים בו מודעים כולם לקיום המצלמות ומשכך יכולים "לביים" את עצמם ולהתאים התנהגותם לסיטואציה). שלא במפתיע, בסופו לא אובחנה הפרעת קשב. אופן הצגה זה, מפר את האיזון המתבקש בתכנית תחקירים המכבדת את עצמה, לכאורה, בעודו מציג את ציבור המאבחנות משל היו כולן  נוכלות הראויות לככב ב"כלבוטק", ומנגד מציג את ציבור הרופאים כמקצועיים ומיומנים. וחמור בהרבה-  מכפיש ציבור שלם של מאבחנות העושות עבודתן נאמנה ובלא מעט מקרים אינן נותנות התאמות בתום האבחון.
 
סוגיה אחרת שלא היה לה כל אזכור בתכנית היא האבחונים הפסיכולוגיים, כאשר במרבית בתי הספר הדרישה היא לאבחון פסיכו-דידקטי, על פי הנחיות משרד החינוך לצורך קבלת התאמות מירביות וסל שילוב. התכנית ששודרה, התעלמה התעלמות מוחלטת ומכוונת מאבחונים אלה ומהעובדה שברבים מהם ניתנות אבחנות והתאמות שאינן בהכרח הולמות את תפקודו של התלמיד. רואיינו בתכנית מספר פסיכולוגים שקבלו על אבחון היתר של לקויות למידה במדינת ישראל, אך לא טרחו כלל להתייחס לסוגיית האבחונים הפסיכולוגיים, הכסף הרב שההורים נדרשים לשלם עליהם והדרישה הבלתי מוצדקת פעמים רבות לביצועם.
 
מכל האמור לעיל, נוצר הרושם כי מסרי התכנית הוכוונו ביד מכוון.
הלא אין זה סביר כי כל בעלי המקצוע האחרים, באופן פרסונלי, בין אם רופאים הם ובין אם פסיכולוגים- כולם צדיקים גמורים; ואילו מנגד- המאבחנות ש"אותרו" ע"י התחקירנים, כולן, ללא יוצא מן הכלל – שרלטניות.
משכך, כאמור, חטאה במכוון הפקת התכנית, בהצגת הדברים באופן בלתי-מאוזן עד כדי זריית חול בעיני ציבור הצופים, באופן שנועד להטעות אותו ואף לחבל באינטרס הציבורי.
 
הפקת התכנית ו/או רשת, פעלו באופן של הצגת נתונים סלקטיבית, באופן שמתיימר להיות אובייקטיבי.
 
לבסוף, והחמור מכל: התכנית פגעה אנושות בציבור בעלי לקויות הלמידה והפרעות הקשב בישראל. התמונה אותה הציגה הפקת התכנית הותירה רושם של ילדי שמנת, כוכבי תכניות ריאליטי, המרמים מאבחנות על מנת לקבל התאמות. במציאות ילדים, נערים ומבוגרים אלה
 
נאלצים להתמודד יום יום עם קשיים משמעותיים ואובייקטיביים בלימודים ובחיי היומיום וזקוקים לסיוע לימודי ואישי ולהתאמות בדרכי הבחנות באמת ובתמים. תחקיר רציני צריך היה, לשיטתנו, לכלול את כל ההיבטים של התחום הנחקר, אך לצערנו לא הוצגו תיאורי מקרה בהם האבחון היה השלב הראשון בדרך לשיפור ניכר במצבו הלימודי והרגשי של התלמיד.
 
אנו מבקשים לקבל בהקדם את תגובת הרשות השניה לטענות המועלות במכתב .
כן אנו מבקשים, לאחר החקירה וממצאיה, כי הרשות תדרוש מהפקת התכנית ומרשת לפרסם התנצלות ואף תטיל עליה כל סנקציה אפשרית, למניעת הישנות מקרים חמורים מסוג זה.
 
ד"ר מיכל שכטר-לרנר, מנהלת קשרי חוץ
אגד"ל- האגודה הישראלית של מומחים ללקויות למידה
ld.org2014@gmail.com
טלפון  04-6576216
www.egdal.org.il
 
העתקים:
מר אורן גזית- מנהל תוכן- "רשת"
גב' עליזה אריה-ארנון- עורכת ראשית "אבחונים בהפרעה"
גב' שרון כידון,  יוצרת התכנית "אבחונים בהפרעה"
כב' השופטת בדימוס הגב' דליה דורנר – נשיאת מועצת העיתונות בישראל

 
 
 
דף הבית טלפוןפייסבוק