מכתב יועצות חינוכיות ואגד"ל

המצב בארץ, בו אחוז התלמידים הזכאים להתאמות איננו פרופורציונאלי ומגיע עד לכדי 70%, ידוע ומוגדר כבעייתי על ידי כל הגורמים העוסקים בכך במערכת החינוכית. עם זאת, לא נראה כי מתנהל דיון אמיתי ורציני לגבי הדרך בה ניתן לתקן מודל מעוות זה שבו באופן כמעט מוחלט מושם דגש על התאמות בדרכי ההיבחנות. המערכת תובעת ניהול מסורבל ובירוקרטי על מנת לאפשר לתלמידים התאמות מרמה 3 (מבחן מותאם, מבחן בעל-פה והתאמות שונות באנגלית), כאשר מעולם לא נוהל דיון מקצועי ומעמיק עם מומחים ללקויות למידה לגבי אילו התאמות חייבות להיות מוגדרות כרמה 3. נכון להיום נראה כי הקביעה היא שרירותית, כאשר גם בחוזרי מנכ"ל לא מופיע רציונל לקביעה. כך, בשנים האחרונות מרבית המשאבים של בית-הספר בכל הנוגע לעזרה לתלמידים לקויי למידה מופנים לעבודה אדמיניסטרטיבית, במקום לעזרה מהותית לתלמידים בעלי לקויות למידה. בעיקר בולט היעדרן של תכניות פעולה מפורטות, העוסקות בתמיכה מערכתית ופרטנית בתלמידים בעלי לקויות למידה, העברת מבחני איתור וסינון, והקמת מרכזי אבחון וטיפול. לאור כל זאת, אנו מציעים פתרון:
על מנת לטפל בתלמידים בעלי לקויות למידה טיפול אקדמי מקיף, המתאים לפרופיל של כל תלמיד ותלמיד, וכן לתת להם התאמות באופן מושכל והולם, יש צורך באיש מקצוע, בעל ידע רחב בתחום לקויות הלמידה, שידע לקרוא את דוחות האבחון, ייתן מענה לתלמידים, ליועצות, למורי השילוב, וכן למורים המקצועיים.  האוניברסיטאות, שזיהו את הצורך הזה כבר לפני שנים רבות, הקימו תכניות לתואר שני בלקויות למידה, אשר מכשירות אנשי מקצוע, להוביל את התחום הן כבעלי ידע  אקדמי מחקרי והן כבעלי ידע קליני-טיפולי. לצערנו הרב,  למומחים אלה אין תקנים בתוך בתי הספר.
היועצות החינוכיות, שהפכו בשנים האחרונות לאמונות על תחום לקויות הלמידה בבתי-הספר, חסרות את ההכשרה המתאימה לעסוק בכך. בשנים האחרונות הפכה עבודתן של יועצות רבות לעבודת פקידות בנושא ההתאמות, והתלמידים, ההורים והמורים משלמים על כך מחיר יקר. יש לאפשר ליועצות החינוכיות לעסוק בעבודה שלה הוכשרו, הכוללת התמודדות עם התנהגויות מסוכנות, משפחות מורכבות, ייעוץ פרטני ומערכתי, הדרכות הורים ועוד. הכנסת אנשי מקצוע מומחים ללקויות למידה למערכת החינוך תביא ליצירת מודל נכון לעבודת המערכת כולה ותאפשר לתת מענה הולם לתלמידים המתמודדים עם לקות הלמידה ולא רק טיפול "שטחי" בסימפטומים באמצעות התאמות. שיתוף פעולה רב-תחומי של מומחה ללקויות למידה, יועצת חינוכית ופסיכולוג במסגרת ביה"ס יניב תהליך מוקדם של איתור וסינון תלמידים המתקשים בתפקודי הלמידה כבר מגיל צעיר. בעקבות תהליך איתור זה תתאפשר התאמת תכניות טיפול והתערבות בתוך המסגרת החינוכית, כאשר בעקבות תוכניות אלה אחוז התלמידים אשר יוגדרו כלקויי למידה ירד באופן דרמטי, ובעקבות כך תצטמצם הנהירה אחר אבחונים והתאמות בדרכי הבחנות.
אנו קוראים לכל מי שרוצה להיטיב את מצבם של התלמידים לקויי הלמידה ולאפשר להם סיוע ותמיכה ראויים להצטרף למאבקנו.
 
 
וועד הפעולה של היועצות החינוכיות
 
אגד"ל
האגודה הישראלית של מומחים
ללקויות למידה