מטרות

  • קידום מדיניות ציבורית, המיועדת ליצירה, חיזוק ועיגון פרופסית המומחים ללקויות הלמידה ולהיבטים לימודיים של הפרעות קשב וריכוז.
 
  • שמירה על רמה מדעית ומקצועית גבוהה ומעודכנת של המומחים בתחום לקויות הלמידה והיבטים לימודיים של הפרעות קשב וריכוז.
 
  • הקמה ופיתוח מערך של אתיקה מקצועית לחברי האגודה, ובין היתר קביעת סטנדרטים של התנהגות מקצועית והקמת מערך של טיפול, יעוץ ואכיפה משמעתית בתחום האתי.
 
  • קידום הנגשת השירותים המקצועיים לאוכלוסיית לקויי הלמידה ובמיוחד לאוכלוסיות משכבות חלשות בחברה.
  • דאגה לרווחת חברי האגודה.
 
 
 
דף הבית טלפוןפייסבוק