השתלמות - הטכנולוגיה בשירות הקשב והלמידה - אפרת קוצר

השתלמות - הטכנולוגיה בשירות הקשב והלמידה - אפרת קוצר

במהלך ההשתלמות נתמקד בתכנים הבאים:
  • מוקדי קושי עבור תלמידים עם הפרעות בקשב ובלמידה.
  • יתרונות הטכנולוגיה עבור תלמידים עם הפרעות בקשב ובלמידה.
  • הטכנולוגיה כגורם משלים לגישת העיצוב האוניברסלי ללמידה (UDL).
  • חשיפה והתנסות בכלים מתוקשבים לשימוש המורה לצורך יצירת פעילויות למידה וגיוון ההוראה בכיתה.
  • חשיפה והתנסות בטכנולוגיות סיוע לשירות התלמיד, בתחומי דעת שונים, המיועדים לעבודה אישית הן בכיתה והן בבית.
  • קריטריונים לבחירת כלים טכנולוגיים.
 
בהתייחס לכל כלי, נדון במאפייניו הייחודיים ובתרומתו האפשרית ללמידה, תוך התמקדות
בקשיים ספציפיים של תלמידים עם הפרעות בלמידה ו/או בקשב.
 
לסדנה מומלץ להביא מחשבים ניידים לצורך תרגול והתנסות עצמית בכלים.

פרטים טכניים:
היקף ההשתלמות:                    4 שעות אקדמיות
תאריך המפגש:                        20/5 יום שני
                                             בין השעות 16:00 – 19:30

לפרטים נוספים ולהרשמה לחצו כאן