השתלמות - אסטרטגיות למידה והוראה - ציפי משולם

השתלמות - אסטרטגיות למידה והוראה - ציפי משולם

ההשתלמות תעסוק בהקניית אסטרטגיות למידה והוראה בקריאה ובכתיבה. הנושאים שיוצגו וילמדו בקורס כוללים: הצגת ממדי ההבנה, היכרות עם מבנים טקסטואליים ותרומתם להבנת הטקסט וחשיפה לתרומה של תרשימים לשיפור הבנת הנקרא. כמו כן,  בהשתלמות תערך היכרות עם מבנה הפסקה כאמצעי לשיפור יכולות הבנת הנקרא ולשיפור יכולות כתיבת תשובה מלאה. בהשתלמות יוצגו גם שיטות לכתיבת תשובה מיטבית (כתיבת תשובת נימוק/טיעון) בהתאם למבנה הפסקה וכתיבה של סיכום (סיכום בורר וכתיבה ממזגת).

פרטים טכניים:
היקף ההשתלמות:        16 שעות אקדמיות
תאריכי המפגשים:         12/7 יום שישי
                                  15/7 יום שני
                                  19/7 יום שישי
                                  22/7 יום שני
                                  בין השעות 09:30-13:15

לפרטים נוספים ולהרשמה יש ללחוץ כאן